Lý do Novasol Curcumin mạnh gấp 185 lần tinh nghệ thường

Tháng 10 năm 2013 nghiên cứu được tài trợ bởi Bộ Giáo dục và Nghiên cứu Liên bang Đức (BMBF)  do Giáo sư Jan Frank, Viện Hóa sinh và Dinh dưỡng, trường Đại học Hohenheim CHLB Đức thực hiện nhằm đánh giá Sinh khả dụng đường uống của Novasol Curcumin so với tinh chất Curcumin tự nhiên.

Kết quả nghiên cứu lâm sàng cho thấy, sử dụng chế phẩm Novasol Curcumin giúp tăng sinh khả dụng gấp 185 lần tinh nghệ thường.
Cụ thể kết quả nghiên cứu mời bạn đọc theo dõi chi tiết dưới đây. Nghiên cứu được thực hiện trên cả 2 đối tượng nam và nữ giới, kết quả chung được tính trung bình của cả 2 giới.
 1.Thời gian đạt nồng độ tối đa trong huyết tương (Tmax):

Ý nghĩa: Tốc độ hấp thu của Novasol Curcumin nhanh gấp 7 lần so với Tinh chất Curcumin tự nhiên

  2.Nồng độ tối đa trong huyết tương (Cmax)

Ý nghĩa: Khả năng hấp thu của Novasol Curcumin vượt trội so với Curcumin tự nhiên. Ở nữ giới, khả năng hấp thu của Novasol Curcumin gấp hơn 800 lần tinh chất Curcumin tự nhiên. Ở nam giới, gấp 250 lần, trung bình cả hai giới, khả năng hấp thu của Novasol Curcumin gấp 453 lần so với Curcumin tự nhiên.

3.Sinh khả dụng của Novasol Curcumin so với tinh chất Curcumin tự nhiên

Kết luận: So với tinh chất Curcumin tự nhiên, Novasol Curcumin cải thiện toàn diện tất cả các yếu tố: tốc độ hấp thu, khả năng hấp thu, sinh khả dụng. Chế phẩm Novasol Curcumin đặc biệt tăng tăng sinh khả dụng 185 lần, mức độ cao nhất từ trước đến nay.

Nguồn bài viết: The oral bioavailability of curcumin from micronized powder and liquid micelles is significantly increased in healthy humans and differs between sexes
(Christina Schiborr, Alexa Kocher, Dariush Behnam, Josef Jandasek, Simone Toelstede and Jan Frank)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *